Historia Kościół Patron Kapłani
Wróć do strony głównej
Akcja katolicka Oaza Ksm

Msze Św

Kalendarium

Ogłoszenia

Dokumenty

Zdjęcia

Linki

KontaktKalendarium na wrzesień


1 września - czwartek
Dzień powszedni
Czytania: Kol 1, 9-14; Ps 98, Mt 4, 19; Łk 5, 1-11.
2 września - piątek
Dzień powszedni
Czytania: Kol 1, 15-20; Ps 100; J 8, 12; Łk 5, 33-39.
3 września - sobota
Dzień powszedni
Czytania: Kol 1, 21-23; Ps 100; J 14, 6; Łk 6, 1-5.
4 września - niedziela
XXIII Niedziela Zwykła
Czytania: Ez 33, 7-9; Ps 95; Rz 13, 8-10; 2 Kor 5, 19; Mt 18, 15-20.
5 września - poniedziałek
Matki Teresy z Kalkuty
Czytania: Kol 1, 24-2, 3; Ps 62; J 10, 27; Łk 6, 6-11.
6 września - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Kol 2, 6-15; Ps 145; J 15, 16; Łk 6, 12-19.
7 września - środa
Dzień powszedni
Czytania: Kol 3, 1-11; Ps 145; Łk 6, 23 ab; Łk 6, 20-26.
8 września - czwartek
Święto Narodzenia NMP
Czytania: Mi 5, 1-4a; Ps 96; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23.
9 września - piątek
Dzień powszedni
Czytania: 1 Tm 1, 1-2. 12-14; Ps 16; J 17, 17 ba; Łk 6, 39-42.
10 września - sobota
Dzień powszedni
Czytania: 1 Tm 1, 15-17; Ps 113; J 14, 23; Łk 6, 43-49.
11 września - niedziela
XXIV Niedziela Zwykła
Czytania: Syr 27, 30-28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9; J 13, 34; Mt 18, 21-35.
12 września - poniedziałek
Najświętszego Imienia Maryi
Czytania: 1 Tm 2, 1-8; Ps 28; J 3, 16; Łk 7, 1-10.
13 września - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: 1 Tm 3, 1-13; Ps 101; Łk 7, 16; Łk 7, 11-17.
14 września - środa
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Czytania: Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17.
15 września - czwartek
NMP Bolesnej
Czytania: Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35.
16 września - piątek
Dzień powszedni
Czytania: 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49; Mt 11, 25; Łk 8, 1-3.
17 września - sobota
Dzień powszedni
Czytania: 1 Tm 6, 13-16; Ps 100; Łk 8, 15; Łk 8, 4-15.
18 września - niedziela
XXV Niedziela Zwykła
Stanisława Kostki-patrona Polski
Czytania: Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20c-24. 27a; Dz 16, 14b; Mt 20, 1-16a.
19 września - poniedziałek
Dzień powszedni
Czytania: Ezd 1, 1-6; Ps 126; Mt 5, 16; Łk 8, 16-18.
20 września - wtorek
103 Męczenników Koreańskich
Czytania: Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122; Łk 11, 28; Łk 8, 19-21.
21 września - środa
Dzień powszedni
Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Czytania: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13.
22 września - czwartek
Dzień powszedni
Czytania: Ag 1, 1-8; Ps 149; J 14, 6; Łk 9, 7-9.
23 września - piątek
Dzień powszedni
Czytania: Ag 1, 15b-2, 9; Ps 43; Mk 10, 45; Łk 9, 18-22.
24 września - sobota
Dzień polski
Czytania: Za 2, 5-9. 14-15a; Ps: Jr 31, 10.11-12ab. 13; 2 Tm 1, 10b; Łk 9, 43b-45.
25 września - niedziela
XXVI Niedziela Zwykła
Czytania: Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; J 10, 27; Mt 21, 28-32.
26 września - poniedziałek
Dzień powszedni
Czytania: Za 8, 1-8; Ps 102; Mk 10, 45; Łk 9, 46-50.
27 września - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Za 8, 20-23; Ps 87; Mk 10, 45; Łk 9, 51-56.
28 września - środa
Dzień powszedni
Czytania: Ne 2, 1-8; Ps 137; Flp 3, 8-9; Łk 9, 57-62.
29 września - czwartek
Dzień powszedni
Czytania: Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 138; Ps 103, 21; J 1, 47-51.
30 września - piątek
Dzień powszedni
Czytania: Ba 1, 15-22; Ps 79; Ps 95, 8ab; Łk 10, 13-16.
wróć na początek


Copyright © by Parafia Wielącza
Wszelkie uwagi i pytania kieruj do - Webmaster