Historia Kościół Patron Kapłani
Wróć do strony głównej
Akcja katolicka Oaza Ksm

Msze Św

Kalendarium

Ogłoszenia

Dokumenty

Zdjęcia

Linki

KontaktKalendarium na styczeń


1 stycznia - poniedziałek
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Czytania: Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21.
2 stycznia - wtorek
Wsp. św. BAZYLEGO Wielkiego i GRZEGORZA z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
Czytania: 1J 2.22-28; Ps 98; J 1,19-28.
3 stycznia - środa
Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego
Czytania: 1J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34.
4 stycznia - czawartek
Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego(I czwartek miesiąca)
Czytania: 1J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42.
5 stycznia - piątek
Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego(I piątek miesiąca)
Czytania: 1J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51.
6 stycznia - sobota
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
7 stycznia - niedziela
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22.
8 stycznia - poniedziałek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 2,5-12; Ps 8; Mk 1,21-28.
9 stycznia - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 2,5-12; Ps 8; Mk 1,21-28.
10 stycznia - środa
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 2,14-18; Ps 105; Mk 1,29-39.
11 stycznia - czwartek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 3,7-14; Ps 95; Mk 1,40-45.
12 stycznia - piątek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 4,1-5. 11; Ps 78; Mk 2,1-12.
13 stycznia - sobota
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 4. 12-16; Ps 19; Mk 2,13-17.
14 stycznia - niedziela
II NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 62,1-5; Ps 96; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12.
15 stycznia - poniedziałek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 5,1-10; Ps 110; Mk 2,18-22.
16 stycznia - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 6,10-20; Ps 111; Mk 2,23-28.
17 stycznia - środa
Wsp. św. ANTONIEGO, opata
Czytania:Hbr 7,1-3. 15-17; Ps 110; Mk 3,1-6.
18 stycznia - czwartek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 7,25 – 8,6; Ps 40; Mk 3,7-12.
19 stycznia - piątek
Wsp. św. JÓZEFA SEBASTIANA Pelczara, biskupa
Czytania: Hbr 8,6-13; Ps 85; Mk 3,13-19.
20 stycznia - sobota
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 9,1-3.11-14; Ps 47; Mk 3,20-21.
21 stycznia - niedziela
III NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4; 4,14-21.
22 stycznia - poniedziałek
Dzień Powszedni
Czytania: Hbr 9,15.24-28; Ps 98; Mk 3,22-30.
23 stycznia - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 10.1-10; Ps 40; Mk 3,31-35.
24 stycznia - środa
Wsp. św. FRANCISZKA Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Czytania: Hbr 10,11-18; Ps 110; Mk 4,1-20.
25 stycznia - czwartek
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA św. PAWŁA apostoła
Czytania: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Ps 117; Mk 16,15-18.
26 stycznia - piątek
Wsp. św. TYMOTEUSZA I TYTUSA, biskupów
Czytania: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96; Łk 10,1-9 lub Mk 4,26-34.
27 stycznia - sobota
Wsp. bł. JERZEGO Matulewicza
Czytania: Hbr 11,1-2.8-19; Łk 1,69-70.71-72. 74-75; Mk 4,35-41.
28 stycznia - niedziela
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 1,4-5, 17-19; Ps 71; 1 Kor 12,31 – 13, 13; Łk 4,21-30.
29 stycznia - poniedziałek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 11,32-40; Ps 31; Mk 5,1-20.
30 stycznia - wtorek
Dzień powszedni
Czytania: Hbr 12,1-4; Ps 22; Mk 5,21-43.
31 stycznia - środa
Wsp. św. JANA Bosko, prezbitera
Czytania: Hbr 12,4-7. 11-15; Ps 103; Mk 6,1-6.
wróć na początek


Copyright © by Parafia Wielącza
Wszelkie uwagi i pytania kieruj do - Webmaster